مجاهدین فرهنگی

وبلاگ مطالب و مقالات مهدوی،صهیونیسم شناسی و فرهنگی

مجاهدین فرهنگی

وبلاگ مطالب و مقالات مهدوی،صهیونیسم شناسی و فرهنگی

مجاهدین فرهنگی
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام
این وبلاگ با مطالب و مقالات مهدوی،صهیونیسم شناسی و فرهنگی قصد آگاه سازی و تعجیل در فرج
منجی موعود(عج) دارد.قطعا نظرات،انتقادات و پیشنهادات شما راهگشای ماست.
آخرین نظرات
  • ۲ خرداد ۹۴، ۱۹:۰۷ - █▄█ █ █▀█ ( ◕ ‿ ◕ ) ابوالفضل حافظی ( ◕ ‿ ◕ ) █▄█ █ █▀█
    خیلی زیبا بود
۰۵ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۳:۳۲

بصیرت،لازمه زندگی امروز

درک عمیق از مهمترین شاخصه های هر فرد است که نبود آن سبب آسیب های زیادی میشود.این مطلب از کتاب بلندای بیداری از سخنرانی های

مقام معظم رهبری پیرامون آن است.

در این مطلب خواهید خواند...

علت دشمنی با ما

هدف از دشمنی با ما

ابزار های جنگ نرم دشمنان

مصادیقی از اشتباهات غافلان.

 


علت دشمنی با ما
آنها از شیوع اسلام مى ترسند. علناً اظهار مى کنند که احساسات انقلابى اسلامى، در
کشورهاى اسلامى رو به گسترش است. خود ما هم این را مى بینیم. این، یک واقعیت است.
امروز ملت ایران یک ملت منزوى نیست. به کشورهاى گوناگون در دنیا، مثلاً به قلب اروپا
نگاه کنید و از کسانى که به آن جا رفته اند بپرسید و بشنوید که چطور ملتى مثل ملت بوسنى
هرزگوین که در محاصرة دشمنان انسانیت قرار گرفته است، به نام شما جوانان ایرانى، شعار
مى دهد و چطور از شما، در بستن پیشانى بندها تقلید مى کند! ببینید چطور احساس کرده است
که راه، آن راهى است که شما رفتید و باید همان راه را برود تا دشمن را شکست دهد! این،
احساسات اسلامى است که روزبه روز گسترش پیدا مى کند. کانون این احساسات، همین کشور
مقدس اسلامى شما بود و الآن هم هست. از این روست که استکبار، به طور مداوم
برنامه ریزى مى کند. برنامه هایش هم برنامه هایى است که انسان اگر با بصیرت نگاه کند،

مى تواند آنها را بشناسد.

هدف از دشمنی با ما

با این شیوه هاى تبلیغى، با جنجال، با فرستادن انبوه حرفهاى خلاف واقع، سعى میکنند
فضاى جوامع را دگرگون کنند و تأثیر بگذارند؛ باید به این نکته توجه داشت، باید این را مراقب
بود... امروز در تبلیغات جهانى، همة تکیه بر روى این است که حقایق را در کشور شما، در
جامعه شما، در نظام اسلامى شما دگرگون جلوه دهند؛ امکانات تبلیغاتى شان هم فراوان است،
به طور دائم هم مشغولاند. البته افرادى هم هستند که بعضى دانسته، بعضى ندانسته، در
داخل، همان حرفها را تکرار میکنند و همانها را بازتاب میدهند.
اهمیت بصیرت در حوادث
1. لزوم شناسایی مواضع دشمن
بنده بارها این جبهه هاى سیاسى و صحنه هاى سیاسى را مثال میزنم به جبهه جنگ. اگرشما در جبهة جنگ نظامى، هندسة زمین در اختیارتان نباشد، احتمال خطاهاى بزرگ هست.
براى همین هم هست که شناسایى میروند. یکى از کارهاى مهم در عمل نظامى، شناسایى
است؛ شناسایى از نزدیک، که زمین را بروند ببینند: دشمن کجاست، چه جورى است،
مواضعش چگونه است، عوارضش چگونه است؛ تا بفهمند چه کار باید بکنند. اگر کسى این
شناسایى را نداشته باشد، میدان را نشناسد، دشمن را گم بکند، یک وقت مى بینید که دارد
خمپاره اش را، توپخانه اش را آتش میکند به طرفى، که اتفاقاً این طرف، طرفِ دوست است، نه
طرفِ دشمن! نمیداند دیگر. عرصة سیاسى عیناً همینجور است. اگر بصیرت نداشته باشید،
دوست را نشناسید، دشمن را نشناسید، یک وقت مى بینید آتش توپخانه تبلیغات شما و گفت و
شنود شما و عمل شما به طرف قسمتى است که آنجا دوستان مجتمعاند، نه دشمنان. آدم

دشمن را بشناسد؛ در شناخت دشمن خطا نکنیم. لذا بصیرت لازم است، تبیین لازم است.

2. جنگ نرم دشمن علیه ما
همینى که حالا معمول شده که در بیانها و در تلویزیون و توى تبلیغات و توى دادگاه و
توى زبان همه، میگویند: جنگ نرم؛ راست است، این یک واقعیت است؛ یعنى الآن جنگ
است. البته این حرف را من امروز نمیزنم، من از بعد از جنگ  از سال 21  همیشه این را
گفته ام؛ بارها و بارها. علت این است که من صحنه را مى بینم؛ چه بکنم اگر کسى نمى بیند؟!
چه کار کند انسان؟! من دارم مى بینم صحنه را، مى بینم تجهیز را، مى بینم صف آرایىها را،
مى بینم دهانهاى با حِقد و غضب گشوده شده و دندانهاى با غیظ بههم فشرده شده علیه
انقلاب و علیه امام و علیه همة این آرمانها و علیه همة آن کسانى که به این حرکت دل

بسته اند را؛ اینها را انسان دارد مى بیند، خب چه کار کند؟

ابزارهای جنگ نرم دشمن
1. قدرت تبلیغاتی و غبار افکنی
امروز کار عمدة دشمن در جنگ نرم، غبارپراکنى در فضاى سیاسى کشور است؛ این را

توجه داشته باشید. امروز مهمترین کار دشمن این است.

افرادى که در کار سیاسى و مسأله سیاسى واردند و مطلعاند، میدانند امروز قدرت
ابرقدرتها بیش از آنچه که در بمب هسته اى شان باشد، در ثروتهاى انباشته در بانکهاشان
باشد، در قدرت تبلیغاتى آنهاست، در صداى بلند آنهاست که به همه جا میرسد. شیوه هاى
تبلیغاتى را هم خوب بلدند. در کار تبلیغات انصافاً پیشرفت هم کرده اند. امروز غربى ها  چه در
اروپا، چه در آمریکا  در کار تبلیغات، شیوه هاى مدرن و بسیار پیشرفته اى را یاد گرفته اند و بلدشده اند؛ ما در این جهت عقبیم. یکى از اساسى ترین کارهاى آنها این است که تبلیغ کردن را

بلدند.

2. کوچک کردن آرمانهای انقلابی
من مى خواهم عرض کنم: جوانان عزیز! بسیجیان عزیز! هر جاى کشور که هستید، این
بصیرت را روزبه روز زیاد کنید. نگذارید بعضى از نیازهاى مادى و مسائل کوچک، جلوی بصیرت-
ها را بگیرد. بصیرتتان را حفظ کنید و دشمنتان را بشناسید. دشمن، ترفندهاى گوناگون دارد؛ و
آن ملتى موفق مى شود که فریب نخورد. دشمن سعى مى کند آرزوهاى انقلابى را در نظر یک
ملت مؤمن، کوچک کند. سعى مى کند نیازهاى مادى و کوچک را در نظر او بزرگ کند. نیاز
مادى هم نیاز است، اما از جان که بالاتر نیست! ملتى که در راه خدا، جان برایش نثار کردنى

است، آن جایى که میدان مبارزه با دشمن است، نیازهاى دیگر چه تأثیرى مى تواند داشته باشد!

3. فتنه و آمیختن حق و باطل
یک نکتة اساسى این است که باطل در مقابل انسان همیشه عریان ظاهر نمیشود تاانسان بشناسد که این باطل است؛ غالباً باطل با لباس حق یا با بخشى از حق وارد میدان میشود.اگر باطل و حق صریح و بى شائبه وسط میدان
بیایند، اختلافى باقى نمیماند؛ همه حق را دوست دارند، همه از باطل بدشان مى آید؛بخشى از حق را با بخشى از باطل مخلوط میکنند، نمیگذارند صِرفِ باطل و صریحِ باطل باشد؛ لذا

مخاطبان دچار اشتباه میشوند؛ این را باید خیلى مراقبت کرد.

عاقبت ماندن در فتنه
امیرالمؤمنین فرمود:فتنه

خرد و نابود میکند کسانى را که زیر دست و پاى فتنه قرار بگیرند.

اقسام افراد در مقابل حق(عدهای دشمن هستند که) آن دشمن عنود را کار نداریم 

بعضى ها هستند که انگیزه دارند و با عناد وارد میشوند؛ خوب، دشمن
است دیگر؛ بحث بر سر او نیست.
...البته بعضى نه به خاطر عناد، نه به خاطر بدخواهى، که گاهى غفلت میکنند. انسان با
اینکه جان خودش را خیلى دوست دارد، اما گاهى ممکن است در حال رانندگى هم یک لحظه
حواسش پرت شود، یک لحظه چرت بزند، یک ضایعه اى پیش بیاید. لغزشهایى که در این
زمینه پیش مى آید، اینها را نمیشود گناه دانست؛ اما اگر چنانچه تداوم پیدا کند، این دیگرغیر قابل قبول است.

مصادیقی از اشتباهات غافلان
1 هدیه یا رشوه!؟
ما بعضى ها را دیدیم که کسانى آمدند به عنوان هدیه، به عنوان اظهار ارادت، به اینها پول دادند؛
اینها هم پول را گرفتند، نفهمیدند اسم این رشوه است. آنچه که در عالم واقع اتفاق مى افتد، شبیه
یکدیگر است؛ منتها متفطن ]و آگاه[ شدن به اینکه اسم این رشوه است یا نه، مهم است. شما که یک
جایى قرار دارى که میتوانى یک کارى را بر طبق میل او انجام دهى، او مى آید اینجور دستت را هم
میبوسد و به شما پول میدهد. خوب، این اسمش رشوه است؛ رشوة حرام همین است.
2 اعتراض یا براندازی!؟
بعضى در این فتنه (سال 55 ) و در این جنجال وارد شدند، نفهمیدند اسم این براندازى
است؛ نفهمیدند این همان فتنه است... یک حرفى را یکى گفت، اینها هم تکرار کردند.

نظرات  (۱)

سلام به شما دوست عزیز!

با "حکایت خوک و گاو" به روزیم

نظر یادت نره ها!

با آرزوی موفقیت برای شما دوست عزیز!

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً